"שוויצריה הקטנה" - ברנע - אשקלון

תוכנית 4/ 03/ 112/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "שוויצריה הקטנה" - ברנע - אשקלון
מספר: 4/ 03/ 112/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים מיוחד ושטח מסחרי
ע"י שינויים בייעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלוןשד ירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1934חלק52
1935חלק27, 58, 64
1937חלק398
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ 03/ 112/ 4תיקון לתכנית מפורטת - ברנע, התווית שטחיםשינוי
תוכנית4/ מק/ 2049יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם מגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/07/2004
קבלת תכנית28/12/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004