"שכונה מגורים מזרחית חדשה"- כפר כנא:

תוכנית ג/ 13964

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "שכונה מגורים מזרחית חדשה"- כפר כנא:
מספר: ג/ 13964
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים, ש.צ.פ. ודרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17396חלק7, 62, 104, 502
17397חלק55-58, 60, 62-63, 66
17404חלק1, 53
17405חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/08/2005
החלטה בדיון בהפקדה14/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/05/2003
קבלת תכנית21/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400114/01/2004