"שכונת מגורים בקיבוץ נוה ים".

תוכנית חכ/ 76/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "שכונת מגורים בקיבוץ נוה ים".
מספר: חכ/ 76/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד שטח המסווג כאזור מגורים ואזור תעשיה לשטח מגורים, בניני ציבור
ומסחר, דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.
- קביעת הוראות לבינוי ופיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלנוה ים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10545חלק11, 40
10546חלק11-14, 208-10, 15
10547חלק1
10548חלק1-4, 62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 37קבוץ נוה-יםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/03/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/01/2002
קבלת תכנית25/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200200506/03/2002