"שקום שכונת חליסה".

תוכנית חפ/ 2017

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: "שקום שכונת חליסה".
מספר: חפ/ 2017
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- קביעת הוראות בניה והגדלת שטחי בניה בתחום התכנית על מנת לאפשר שיקום השכונה, תוספת יח"ד והגדלת יחידות דיור קיימות בה.
- התווית מערכת דרכים ושבילי הולכי רגל תוך הרחבת דרכים קיימות, תוספת דרכים חדשות וביטול דרכים מאושרות.
- שינוי יעוד קרקע ממגורים לאתרים לבניני ציבור ולאתרים למוסד במטרה להסדיר שמושי קרקע ציבוריים קיימים ויצירת אתרים חדשים.
- שינוי יעוד קרקע ממגורים לשטחים ציבוריים פתוחים ולחניות ציבוריות. - הסדרת גבולות חלקות על פי הבניה הקיימת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
בשכונת חליסה, במבואותיה המזרחיים של חיפה על גבי מדרון שבין העיר התחתית ושכונת נווה שאנן
גוש שומא 10872 חלקות: 180, 269-261, 280-272, 293-283, 297-295, 298/2/1,
298/2/2, 298/3/1, 298/3/2, 300-299, 302/1, 302/2, 330-303, 331/1, 331/2, 332, 336, 337/1, 337/2, 338, 339/1, 339/2, 341-340, 343, 348-345, 374, 377, 379, 386-380, 389-388, 396-391, 406-405, 413, 414/1, 414/2,

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10872חלק180, 261-269, 272-274, 276-280, 283-293, 295-298
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/03/2001תאריך פרסום: 01/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4967. עמוד: 1852. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים02/02/2001תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/01/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/11/2000
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/02/1997
קבלת תכנית27/06/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'201101921/12/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200300515/04/2003