"תושבה" - הרחבה לקבוץ רמות מנשה

תוכנית ג/ 11140

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: "תושבה" - הרחבה לקבוץ רמות מנשה
מספר: ג/ 11140
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד תחום התכנית מיעוד חקלאי לאזורים המיועדים למגורים, לשטח ציבורי פתוח למבני ציבור, לשטח פרטי פתוח, לספורט, לדרכים, לרחובות משולבים ולשבילים, דרכי שירות וחניות ציבוריות.
2. תכנון שכונת מגורים חדשה בת 138 יח"ד.
3. קביעת הנחיות ותנאים מחייבים להגשת תכנית בינוי ותכנית פיתוח.
4. הסדרת דרכי הגישה הציבוריות לישוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידורמות מנשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12381חלק14, 174-5, 8, 11-13
12382חלק7-8, 10, 12, 16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4252חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 4520קבוץ רמות מנשהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/03/2004תאריך פרסום: 09/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5280. עמוד: 2253. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים05/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2004. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/02/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות26/08/2002
פרסום להפקדה בעיתונים07/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2002. עיתון: כל אל ערב.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה ברשומות11/04/2002תאריך פרסום: 11/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5066. עמוד: 2013. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה11/10/2000
קבלת תכנית18/01/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200201926/08/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20028/04/2002