;

תוכנית הצ/ 6/ 1/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ;
מספר: הצ/ 6/ 1/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול שביל ציבורי ע"י שינוי יעוד קרקע משצ"פ למגורים א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםאליכיןאליכין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7922חלק226-227
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 6/ 1/ 0מתאר אליכיןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות29/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/08/2002תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3700. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים02/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/04/2002
החלטה בדיון בהפקדה29/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/11/2001
קבלת תכנית24/09/2001