אבו קרינאת - שכונה 4 מגרשים 4170-4172, 4166-4167 - מס' קודם 28/ מק/ 102/ 11

תוכנית 28/ 03/ 240/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אבו קרינאת - שכונה 4 מגרשים 4170-4172, 4166-4167 - מס' קודם 28/ מק/ 102/ 11
מספר: 28/ 03/ 240/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת מגרש למשק עזר, איחוד וחלוקת מגרשים ושינוי בקוי בניין

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד הקרקע: משטח ביעוד אזור מגורים א', שטח ציבורי פתוח ודרך בתכנית מפורטת למגורים א', משק עזר, שטח ציבורי פתוח ודרך.
2. איחוד וחלוקת מגרשים
3. שינויי בקווי בניין
4. הקצאת מגרש למשק עזר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאבו בסמהאבו בסמהאבו קורינאת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100160חלק
400261חלק1
400557חלק1
400802חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית28/ 03/ 240שכונה 4 - אבו קרינאת (בית פלט)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6400. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים28/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט24/07/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות17/11/2011תאריך פרסום: 17/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6322. עמוד: 770. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית07/08/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200528/05/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה