אבירים אזור משקי מיוחד

תוכנית ג/ 5669

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אבירים אזור משקי מיוחד
מספר: ג/ 5669
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד לחקלאי מיוחד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףאבירים

תיאור המיקום:
ישוב: אבירים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית12/05/1986