אבן שמואל

תוכנית 6/ 03/ 132/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אבן שמואל
מספר: 6/ 03/ 132/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת יעודי קרקע חדשים בתחום התכנית והרחבת אזורים קיימים,
חיבור להרחבה בעתיד.
ב. ביטול דרכים קיימותוהתוית דרכים חדשות.
ג. עדכון מגרשים ושטחים על בסיס מפת מדידה עדכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראבן שמואל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5חלק1
6חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/01/2006
קבלת תכנית30/04/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600102/01/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400825/10/2004