אבת'אן-זמר, שינוי גבולות מגרש מגורים שקיים על שני יעודים שונים של מגורים.

תוכנית מש/ מק/ 8/ 1/ 91

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אבת'אן-זמר, שינוי גבולות מגרש מגורים שקיים על שני יעודים שונים של מגורים.
מספר: מש/ מק/ 8/ 1/ 91
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי גבולות מגרש מגורים שקיים על שני יעודים שונים של מגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד מגורים ד' למגורים א'.
ב. יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנה קיים.
ג. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמראבתאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8657חלק21
8660חלק37, 40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200701427/03/2007