אגד בתי עלמין הירקון

תוכנית פת/ 2000/ 19/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אגד בתי עלמין הירקון
מספר: פת/ 2000/ 19/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ייעוד שטח לקבורה, שטח למבנים לצרכי פולחן דתי ושירותים, שטח
לגן לאומי ושטח לגן לאומי משולב בקבורה בקומות.
2. קביעת אתרי בית עלמין ומתחמי קבורה.
3. קביעת הוראות והנחיות בניה למבני קבורה, למבנים לצרכי פולחן דתי
ולשירותים.
4. קביעת הוראות לטיפול נופי וטיפולונופי לגן לאומי ירקון.
5. קביעת הוראות להסדרת הניקוז, לקליטת הנגר העילי ולמניעת זיהום מי
התהום, ולאיטום.
6. קביעת שלבים לביצוע התכנית.
7. קביעת תמהיל בין סוגי הקבורה השונים בכל שלב.
8. הקלה מת.מ.א. 19 לענין רצועת נטיעות ברוחב של 5 מ' בתחום
אתרי בית העלמין בהיקפם, במקומות בהם אתרי בית העלמין גובלים
בשטח לגן לאומי או רצועת כביש מגוננת.
9. הקלה בקו בנין של דרכים מס' 5 ומס' 491.
10. שינוי יעוד שטחים מקבורה בקומות לקבורת שדה בתחום
פת/ 2000/ 19/ 2.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוה

תיאור המיקום:
בית עלמין אגד בתי עלמין ירקון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6343חלק15-2013-14, 21
6344חלק1, 5, 82, 17, 25
6345חלק1-9, 14, 2411-13, 23, 25
6568חלק6, 115, 7, 9
6569חלק1-9, 12-27, 32, 40, 44-4510-11, 28-31, 34-35, 38, 43, 46
6570חלק1-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתפת/ 2000/ 19/ 2יעוד שטח לבית קברות.שינוי
תוכניתפת/ 2000מתאר פתח תקוהשינוי
תוכניתתממ/ 3תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות13/10/2009תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 115. שנה עברית: התשע .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/07/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/07/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות13/05/2007
פרסום להפקדה ברשומות09/11/2004תאריך פרסום: 09/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5342. עמוד: 390. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/10/2004
פרסום להפקדה בעיתונים09/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/08/2004
החלטה בדיון בוולק"ח29/03/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית27/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה31/07/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/06/2002
קבלת תכנית24/10/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים105603/08/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200802507/09/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200701613/05/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200700718/02/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200602806/08/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200500802/03/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200500609/02/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים44528/10/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200401612/07/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47829/03/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים22427/01/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח15802/12/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201531/07/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה