אגד

ישות כללית שלביות/ תא/ 2623

זיהוי ומאפיינים
סוג: שינוי שלביות סעיף 145(ג)
שם: אגד
מספר: שלביות/ תא/ 2623
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי שלביות בזרוע הצפונית של המע"ר
1. העתקת עמוד מתח גבוה כתנאי להיתר
2. תנאי להיתר עבור זכויות בניה שמעבר ל- 31,566 מ"ר עיקרי - ביצוע דרך השירות המזרחית בתחום הפרויקט.
3. הסדרת צומת רחוב מוזס/דרך פ"ת על פי המצויין בנספח התנועה.
4. ביצוע הנ"ל הינו תנאי לתעודת איכלוס.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2623"מתחם אגד"שינוי שלביות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה09/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'8909/01/2012