אגני שקוע והחדרה "יבנה 4" בתחום שיפוט שורקות

תוכנית בר/ 304

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אגני שקוע והחדרה "יבנה 4" בתחום שיפוט שורקות
מספר: בר/ 304
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
2. שינוי יעוד מאזור תעשיה ותעשיה אחסנה ויעור לאגני החדרה.
3. שינוי יעוד מאזור אגנים לאגני החדרה, לשפ"פ ולאזור תעשיה.
4. שינוי מאזור תעשיה ותעשיה אחסנה ויעור ליעוד לדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקות

תיאור המיקום:
אגני שקוע והחדרה "יבנה 4" בתחום שיפוט שורקות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2043חלק3, 5
2044חלק12-4, 37
4880חלק32, 4, 8
4881חלק4, 11
4882חלק8-11, 15-17, 19, 24-25, 27-28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 210דרך מס' 4 ? מחלף אשדוד צפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות18/03/2007
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית19/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2006תאריך פרסום: 30/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5534. עמוד: 3424. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים12/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/04/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה05/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/07/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף02/06/2004
קבלת תכנית20/05/2004