אדמות קק"ל

תוכנית תגפ/ 361

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אדמות קק"ל
מספר: תגפ/ 361
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אדמות קק"ל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצלפון

תיאור המיקום:
מושב אוריה ב'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4564חלק5-67, 79-81
4565חלק53-59, 71
4566חלק35
4869חלק4-6
4956חלק1-4, 6-19, 23-26, 62-73
4957חלק3-7, 25, 87-88, 108-110
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/1952תאריך פרסום: 28/02/1952. שנה עברית: התשיב .