אדמות ריינה

תוכנית ג/ 5507

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אדמות ריינה
מספר: ג/ 5507
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטחים והתווית מערכת דרכים קביעת הוראות בניה
לצורך הוצאת היתרי בניה בשטח תכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17511חלק12, 15, 17-19, 28-35, 3911, 13-14, 16, 20-22, 41, 43-44
17512חלק1, 5, 16-25, 28-30, 36-4315, 31, 44-45
17525חלק3, 9-1219
17526חלק3-18, 35, 37-392, 31
17578חלק18, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3888שנוי יעוד למגורים, רינהשינוי
תוכניתג/ 1528הרחבת תחום הבניה באדמות רינהשינוי
תוכניתג/ 3094שנוי מערכת כבישים מוצעת -רינהשינוי
תוכניתג/ 3951שנוי יעוד למגורים, ריינהשינוי
תוכניתג/ 4501שנוי יעוד למגוריםשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/07/1994תאריך פרסום: 14/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4229. עמוד: 4220. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים22/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 22/06/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/02/1993
החלטה בדיון באישור תכנית20/02/1991
פרסום להפקדה ברשומות07/03/1989תאריך פרסום: 07/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3627. עמוד: 1816. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים05/01/1989תאריך פרסום בעיתון: 05/01/1989.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/02/1988
החלטה בדיון בהפקדה01/10/1986
קבלת תכנית04/11/1985