אדמית - הרחבה קהילתית

תוכנית ג/ 10582

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אדמית - הרחבה קהילתית
מספר: ג/ 10582
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יעוד שטחים לשכונת מגורים קהילתית בת 198 יח"ד
בצמוד לקבוץ אדמית.
ב. קביעת יעודי קרקע למגורים, בנייני ציבור, שטחים
ציבוריים פתוחים, דרכים ומעברים להולכי רגל.
ג. קביעת הוראות בניה, קווי בנין, עקרונות בינוי
ותנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםטופוגרפיה / תכנית מצבית
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראדמית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18219חלק15, 18-19
19786חלק9, 11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4457חלוקת מגרשים מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים06/10/2000תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות21/08/2000תאריך פרסום: 21/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4912. עמוד: 4522. שנה עברית: התשס .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט16/07/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/07/2000
החלטה בדיון באישור תכנית28/07/1999
פרסום להפקדה ברשומות15/06/1999תאריך פרסום: 15/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4767. עמוד: 3868. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים16/04/1999תאריך פרסום בעיתון: 16/04/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/03/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/03/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה15/03/1999
החלטה בדיון בהפקדה09/09/1998
קבלת תכנית06/04/1998