אדרת

תוכנית תרשצ/ 1/ 1123/ 65

זיהוי ומאפיינים
סוג: תרש"צ - תכנית רישום שיכונים ציבוריים
שם: אדרת
מספר: תרשצ/ 1/ 1123/ 65
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ועדה לרישום שיכונים ציבוריים
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהאדרתאדרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34313חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר אישור שיכונים ציבוריים09/01/2005תאריך פרסום: 09/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5358. שנה עברית: התשסה .