אוהל קרקס ומבנה שרות

בקשה ועדה מקומית 437/ 8023/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: אוהל קרקס ומבנה שרות
מספר: 437/ 8023/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקמת מבנה אוהל קרקס ומבני שרות
2. בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית לקרקס.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביברמת השרוןרמת השרוןרמת השרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6614חלק490
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'4629/01/2006