אולפנה לבנות מיסודה של תנועת בני עקיבא בכפר פינס

תוכנית מ/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אולפנה לבנות מיסודה של תנועת בני עקיבא בכפר פינס
מספר: מ/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
היא תוכנית בנוי להקמת הבנינים הקבועים, של המוסד
החינוכי בבעלות היוזמים וכולל בניני בית ספר תיכון,
בית כנסת, הדר אוכל ומטבע ופנימיה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהכפר פינס

תיאור המיקום:
ישוב: כפר פינס

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12225חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים26/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 10. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון בביטול הפקדה23/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות21/05/1964תאריך פרסום: 21/05/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1092. עמוד: 1574. שנה עברית: התשכד .
פרסום להפקדה בעיתונים21/05/1964תאריך פרסום בעיתון: 21/05/1964.
החלטה בדיון בהפקדה29/05/1962
קבלת תכנית29/05/1962
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301123/07/2003