אום אלואויאת - הגדלת אחוזי בניה

תוכנית מ/ 378

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אום אלואויאת - הגדלת אחוזי בניה
מספר: מ/ 378
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
רישוי מבנה קיים והגדלת אחוזי בניה.

עיקרי ההוראות:
- הגדלת אחוזי בניה לפי הקיים.
- יצירת בסיס חוקי לרישוי בניה קיימת לפי הקיים בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונה

תיאור המיקום:
שכונת אום אלואויאת - מערב באקה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8769חלק3, 37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמ/ 289שינוי יעוד קרקע מבניני ציבור לאזור מגורים א', באקה אל גרבייה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2009תאריך פרסום: 03/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5924. עמוד: 2620. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים13/02/2009תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2009. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2009. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2008
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 3904. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים04/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2008. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2008. עיתון: כל אל ערב.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/02/2008
קבלת תכנית30/08/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200801929/10/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200800712/03/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה