אופן חישוב שטח הבניה למגורים במרחב התכנון המקומי חיפה

תוכנית חפ/ 229/ י

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אופן חישוב שטח הבניה למגורים במרחב התכנון המקומי חיפה
מספר: חפ/ 229/ י
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות את אופן חישוב שטח הבניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/09/1987תאריך פרסום: 17/09/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3484. עמוד: 2707. שנה עברית: התשמז .
החלטה בדיון באישור תכנית10/02/1987
פרסום להפקדה ברשומות29/03/1985תאריך פרסום: 29/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3181. עמוד: 1817. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון בהפקדה13/11/1984
קבלת תכנית13/11/1984