אופקים

תוכנית 23/ 03/ 110

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אופקים
מספר: 23/ 03/ 110
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לבתי מגורים, קומה אחת או קוטז', שטח למוסד ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרכים וחניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
אופקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39558חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/04/1975תאריך פרסום: 24/04/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2107. שנה עברית: התשלה .