אורווה לסוסים בשטח 487.21 מ"ר וסככת טרקטורים בשטח 249.28 מ"ר

בקשה ועדה מקומית בן עמי 2006/ 0460

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: אורווה לסוסים בשטח 487.21 מ"ר וסככת טרקטורים בשטח 249.28 מ"ר
מספר: בן עמי 2006/ 0460
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאשר פטור מהכנת תוכנית מפורטת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבן עמיבן עמי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19937חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200700418/07/2007