אורוות+דיר+מתבן+סככת זבל+לגיטמציה למחסן+גדר

בקשה ועדה מקומית 27/ 11474

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: אורוות+דיר+מתבן+סככת זבל+לגיטמציה למחסן+גדר
מספר: 27/ 11474
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן היתר בניה לאורווה + מתבן+סככת זבל+מחסן לניהול משק חקלאי+גדר רשת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהיוגבהיוגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11474חלק27