אורים והסביבה - אדמות חקלאיות

תוכנית משד/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אורים והסביבה - אדמות חקלאיות
מספר: משד/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולאורים

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:

גוש: 100214/2, 100283/1, 100288/1, 100290/1

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/05/2003
פרסום להפקדה ברשומות08/05/2003תאריך פרסום: 08/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5178. שנה עברית: התשסג .
קבלת תכנית08/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים30529/05/2003