אושר בעקבות המלצת משרד החקלאות למחסן בלבד : מחסן חקלאי בשטח 20 מ"ר במטע זיתים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 045/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: אושר בעקבות המלצת משרד החקלאות למחסן בלבד : מחסן חקלאי בשטח 20 מ"ר במטע זיתים
מספר: 045/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לדיון חוזר אושר בעקבות המלצת משרד החקלאות למחסן בלבד : מחסן חקלאי בשטח 20 מ"ר במטע זיתים קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידומגידו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20715חלק33
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201008629/03/2011