אזוה"ת, מבנה אירועים - פנינת העמק

תוכנית עח/ 81/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזוה"ת, מבנה אירועים - פנינת העמק
מספר: עח/ 81/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת שימוש, לאירועים, בייעוד לתעשייה ואחסנה עתירת שטח.
2. תוספת שטחי שרות.

עיקרי ההוראות:
1. תוספת שימוש, לאירועים, בייעוד לתעשייה עתירת שטח.
2. תוספת 400 מ"ר שטחי שירות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8389חלק171
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 81/ 7אזור תעשיהשינוי
תוכניתעח/ מק/ 81/ 15פארק התעשיות עמק חפר-איחוד וחלוקה בהסכמת בעלי הקרקע.שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/02/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/10/2010
קבלת תכנית29/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201101707/11/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201100314/02/2011