אזור אחסנה ומסחר.

תוכנית בר/ 152/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור אחסנה ומסחר.
מספר: בר/ 152/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור אחסנה ומסחר.
2. קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3742חלק83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 152תכנית מתאר לישוב בית חנן כהוראת ס' 63 לחוק התכנון והבניה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה07/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/01/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף22/11/2004
קבלת תכנית31/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200502007/11/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500501/03/2005