אזור אחסנה ומעבר כרם שלום

תוכנית 7/ 03/ 542

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור אחסנה ומעבר כרם שלום
מספר: 7/ 03/ 542
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אחסנה ומעבר בכרם שלום.
קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור אחסנה, תחנת תדלוק ודרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולכרם שלום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100303חלק1-4, 7
100305חלק1-3, 10, 17, 20-21, 27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/04/2010
קבלת תכנית25/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100110/01/2011