אזור ארועים- מושב ברכיה

תוכנית 6/ 02/ 234/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור ארועים- מושב ברכיה
מספר: 6/ 02/ 234/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליצור מסגרת תכנונית להקמת גן ארועים על ידי איחוד
וחלוקה, שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןברכיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2691חלק10, 12, 1419
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/03/2000תאריך פרסום: 30/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4867. עמוד: 3090. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים10/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/03/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות24/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1999תאריך פרסום: 05/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4781. עמוד: 4666. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים11/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 11/06/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה03/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה30/03/1998
קבלת תכנית30/10/1997