אזור בנה ביתך נוה נוי באר - שבע

תוכנית 5/ 03/ 134/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור בנה ביתך נוה נוי באר - שבע
מספר: 5/ 03/ 134/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה,
קביעת יעוד קרקע, התווית דרכים וקביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
שכונת נוה נוי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38007כל הגוש
38010כל הגוש
38011כל הגוש
38017כל הגוש
38019כל הגוש
38036כל הגוש
38047כל הגוש
38052כל הגוש
38053כל הגוש
38054כל הגוש
38077כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/1992תאריך פרסום: 13/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3973. עמוד: 2059. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים03/02/1992תאריך פרסום בעיתון: 03/02/1992.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/10/1991
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/1991
פרסום להפקדה ברשומות25/07/1991תאריך פרסום: 25/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3905. עמוד: 3230. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים31/05/1991תאריך פרסום בעיתון: 31/05/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/05/1991
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1990
קבלת תכנית02/06/1989