אזור בנייני ציבור - מגרש 29 שכונה 15 - תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 381/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור בנייני ציבור - מגרש 29 שכונה 15 - תל שבע
מספר: 7/ 03/ 381/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לבנייני ציבור על ידי
שינויים ביעודי הקרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה כפורט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
מקום: שכונה 15

גושים וחלקות:
גוש שומה מס' 52 חלקי חלקה 2
גוש שומה מס' 30 חלקי חלקה 1

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 381תכנית מפורטת - שכונה 15 - תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1790. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים19/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות09/03/2004תאריך פרסום: 09/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5280. עמוד: 2256. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/01/2004
קבלת תכנית30/12/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/12/2003