אזור בניני ציבור - מבועים

תוכנית 7/ 03/ 192/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור בניני ציבור - מבועים
מספר: 7/ 03/ 192/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הסדרת שטח לבנייני ציבור ותכנון דרך וחניה
ציבורית על ידי שינויים ביעודי הקרקע וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.
ב. הקטנת קו בנין לדרך ארצית מ- 100 מ' ל- 50 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמבועים

תיאור המיקום:
ישוב: מבועים
גושים: 100246 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100246חלק
240002חלק6, 9
246001חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/1999תאריך פרסום: 09/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4765. עמוד: 3789. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים13/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 13/05/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית31/08/1998
פרסום להפקדה בעיתונים12/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 12/06/1998.
פרסום להפקדה ברשומות22/05/1998תאריך פרסום: 22/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4647. עמוד: 3789. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/04/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/04/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/04/1998
החלטה בדיון בהפקדה27/10/1997
קבלת תכנית25/07/1993