אזור הכניסה , שינוי לג/ 3304, כישור

תוכנית ג/ 14181

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור הכניסה , שינוי לג/ 3304, כישור
מספר: ג/ 14181
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עידכון תכנית קימת עפ"י מצבים בפועל ועפ"י צרכים חדשים

עיקרי הוראות התכנית:-
שינוי מתווה דרכים, שינוי יעוד קרקע , קביעת זכויות ומגבלות בניה, שינוי גבול הישוב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבכישורכישור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18909חלק12-14
18913חלק5, 13
18938חלק23-24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3304קבוץ כישורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה08/12/2004
קבלת תכנית17/08/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200401908/12/2004