אזור המחנות הצבאיים - קרית מלאכי

תוכנית 18/ 02/ 164

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור המחנות הצבאיים - קרית מלאכי
מספר: 18/ 02/ 164
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת מגורים חדשה על אזור המחנה הצבאי בקרית מלאכי הכוללת כ- 1755 יח"ד כמפורט להלן:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, בנייני ציבור, אזור מסחרי, שצ"פ ודרכים.
ב. קביעת השימושים המותרים בשטח למגורים, למבני ציבור ולמסחר.
ג. קביעת שטחי הבניה המרביים, מס' הקומות וגובה המרבי למבנים.
ד. קביעת קווי בניין מרביים לבינוי המוצע.
ה. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ו. קביעת הוראות כלליות לתשתיות.
ז. קביעת הוראות בנושא איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית מלאכיקרית מלאכיקרית מלאכי

תיאור המיקום:
קריית מלאכי - השטח הידוע כמחנה צבאי.
השטח גובל עם: רח' הורוביץ בצפון מזרח, שכונת גיבשטיין בצפון מערב, טיילת לאורך כביש מס' 3 (הדרך לאשקלון) בדרום מזרח והכביש העוקף קריית מלאכי (צמוד למושב כפר ורבורג) דרום מערב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
311חלק85, 16281, 205, 215, 217
312חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 15שינוי לתכנית מיתאר - כביש עוקף באר טוביהשינוי
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 61תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום קריית מלאכי - הגדלת אזור הבינוי העירוניאישור ע"פ תמ"מ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4596. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים16/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/07/2010. עיתון: עיתון יומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/06/2010
החלטה בדיון באישור תכנית30/09/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2009
פרסום להפקדה בעיתונים21/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4429. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/06/2006
קבלת תכנית11/12/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה