אזור התעשיה - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור התעשיה - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת שטח למפעל תעשייתי מוגדר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/07/1979
פרסום לאישור בעיתונים14/12/1978תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1978. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1978.
פרסום לאישור ברשומות24/11/1974תאריך פרסום: 24/11/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2067. עמוד: 473. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית24/06/1974
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1974תאריך פרסום: 31/03/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1997. עמוד: 1156. שנה עברית: התשלד .
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/1974תאריך פרסום בעיתון: 07/03/1974. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/1974.
קבלת תכנית01/07/1973