אזור התעשיה - שינוי אחוזי הבניה במגרש מאוחד א / 46 לצורך הרחבת מפעל קיים

תוכנית 22/ 03/ 104/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור התעשיה - שינוי אחוזי הבניה במגרש מאוחד א / 46 לצורך הרחבת מפעל קיים
מספר: 22/ 03/ 104/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בהנחיות ומגבלות הבניה במגרש מס' 46 א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
אזור התעשיה מגרש א / 46

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39584כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/09/1998תאריך פרסום: 20/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4681. עמוד: 5319. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים28/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 28/08/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/1997
פרסום להפקדה ברשומות11/09/1997תאריך פרסום: 11/09/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4567. עמוד: 5522. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים22/08/1997תאריך פרסום בעיתון: 22/08/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/08/1997
החלטה בדיון בהפקדה02/06/1997
קבלת תכנית09/12/1996