אזור וילות רסקו מגרשים ,11 12

תוכנית 2/ 03/ 120/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור וילות רסקו מגרשים ,11 12
מספר: 2/ 03/ 120/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי קווי בנין במגרש 11 לבניה למגורים במקום
מרפסת מקורה.
ב. להתיר בנית בריכת שחיה ואלמנטים דקורטיביים
במגרשים 11א' ו- 12א' (שפ"פ) שלא לצרכי מגורים
וללא שטחים מקורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
וילות רסקו בששכונה צופית תחתית
מגרשים 11, 12, 11א', 12א'.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40006כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/1994תאריך פרסום: 07/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4228. עמוד: 4167. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים30/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 30/06/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית06/12/1993
פרסום להפקדה ברשומות02/09/1993תאריך פרסום: 02/09/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4140. עמוד: 4160. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים17/06/1993תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/05/1993
החלטה בדיון בהפקדה11/08/1992
קבלת תכנית20/05/1992