אזור חקלאי מיוחד, בנחלה- מושב היוגב:

תוכנית ג/ 14130

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור חקלאי מיוחד, בנחלה- מושב היוגב:
מספר: ג/ 14130
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שילוב תעשיה חקלאית בנחלה א.
ב. שינוי יעוד שטח חקלאי ומגורים לשטח חקלאי מיוחד.
ג. הרחבת מבנים חקלאיים קימים לתעשיות חקלאיות,
ד. שיפוץ מבנה משק קיים בשטח המגורים בנחלה והגדרתו כמבנה חורג.
ה. שינוי בקווי בנין צדדי מערבי בהתאם לקיים(מבנה מס' 1) ולפי התשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהיוגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11467חלק78
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12140מושב היוגב - הוראות בניהשינוי
תוכניתג/ 62תכנית בנין ערים מס' 62שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2006תאריך פרסום: 30/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5523. עמוד: 3052. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים13/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2006. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/03/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4007. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים17/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/06/2005
החלטה בדיון בוולק"ח05/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה20/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/08/2003
קבלת תכנית27/07/2003