אזור חקלאי - מושב מסלול

תוכנית 7/ 02/ 500

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור חקלאי - מושב מסלול
מספר: 7/ 02/ 500
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יצירת מסגרת תכנונית לקביעת זכויות בנייה ושימושים בקרקע חקלאית.
2. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםמסלול

תיאור המיקום:
מושב מסלול בכיוון מצפון מערב למושב
מועצה אזורית מרחבים

גושים וחלקות:
גוש: 100282/3 חלקה 4 (חלק)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/07/2007תאריך פרסום: 23/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5694. עמוד: 3667. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים11/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2006תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 954. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה14/08/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/02/2006
קבלת תכנית27/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700305/03/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים70331/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600914/08/2006