אזור לבניני חברה

תוכנית בר/ 14/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור לבניני חברה
מספר: בר/ 14/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מאזור מגורים לאזור בניני חברה (בניני ציבור).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2634חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/07/1992תאריך פרסום בעיתון: 08/07/1992.
פרסום לאישור ברשומות11/06/1992תאריך פרסום: 11/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4015. עמוד: 3493. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים16/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 16/03/1992.
פרסום להפקדה ברשומות31/12/1991תאריך פרסום: 31/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3958. עמוד: 1331. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה18/07/1990
קבלת תכנית07/06/1990