אזור לגידול בקר, יבניאל

תוכנית ג/ 12641

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור לגידול בקר, יבניאל
מספר: ג/ 12641
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור לגידול בקר
- שינוי רוחב הדרך

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17367חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8385שנוי יעוד למדורים ומשק חקלאי,יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2008. עיתון: אל-סינארה.
פרסום לאישור ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 470. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/09/2007
החלטה בדיון באישור תכנית24/01/2007
פרסום להפקדה בעיתונים20/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2006
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4645. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/2006
החלטה בדיון בוולק"ח20/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2004
קבלת תכנית11/07/2001