אזור לגידול עופות - קיבוץ כיסופים

תוכנית 7/ 02/ 302/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור לגידול עופות - קיבוץ כיסופים
מספר: 7/ 02/ 302/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור לגידול עופות
על ידי שינוי ביעוד הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולכסופים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100251חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/05/2002
קבלת תכנית27/01/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200406/05/2002