אזור להתישבות חקלאית - יתיר

תוכנית 11/ 02/ 105

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור להתישבות חקלאית - יתיר
מספר: 11/ 02/ 105
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח להתישבות חקלאית.
ב. פיקוח על פיתוח קרקע תוך שמירה על יעוד חקלאי.
ג. שמירה על ערכים ארכיאולוגיים והיסטוריים.
ד. שמירה ופיתוח אתרי נוף וטבע.
ה. יעוד שטחים לפי תכנית מפוטרת במגבלות הסעיפים הנ"ל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/1982תאריך פרסום: 05/08/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2840. עמוד: 2527. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים02/08/1982תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1982. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1982. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1982.
החלטה בדיון באישור תכנית23/02/1981
פרסום להפקדה ברשומות01/05/1980תאריך פרסום: 01/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2624. עמוד: 1529. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים06/03/1980תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1980. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1980. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1980.
החלטה בדיון בהפקדה25/02/1980
קבלת תכנית27/01/1980