אזור לולים אליעד

תוכנית ג/ 5009

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור לולים אליעד
מספר: ג/ 5009
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונה לחברי משק משותפים לשם הרחבת ענף הלול
קביעת איזורים ועתודות קרקע לשמושים שונים
התווית רשת הדרכים למינהן וסיווגן
קביעת הוראות בניה המסדירות בניני משק מתוכנינים
קביעת הנחיות פתוח התשתיתבנוגע הביוב הניקוז מים
וחשמל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאלי-עד

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו05/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה30/07/1984
קבלת תכנית30/05/1984