אזור לולים גבעת יואב

תוכנית ג/ 5011

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור לולים גבעת יואב
מספר: ג/ 5011
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שכונת לחברי משק משותפים לשם הרחבת ענף הלול
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשמושים שונים
התווית רשת דרכים למנהין וסווגן
קביעת הוראות בניה המסדירות בניני משק מתוכנינים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןגבעת יואב

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
200001חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/10/1996תאריך פרסום: 27/10/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4452. עמוד: 356. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/10/1996
פרסום לאישור בעיתונים06/09/1996תאריך פרסום בעיתון: 06/09/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/12/1993
החלטה בדיון באישור תכנית12/05/1993
פרסום להפקדה ברשומות24/12/1992תאריך פרסום: 24/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4069. עמוד: 826. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים22/11/1992תאריך פרסום בעיתון: 22/11/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/06/1992
החלטה בדיון בהפקדה30/07/1984
קבלת תכנית12/03/1984