אזור למבנה ציבור שכונה 3 חורה

תוכנית 7/ 03/ 382/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור למבנה ציבור שכונה 3 חורה
מספר: 7/ 03/ 382/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שטח לבנייני ציבור על ידי שינויים ביעודי
קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
שכונה מס' 3
גושים:100013 חלקה 21

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13001חלק1
100013חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/1995תאריך פרסום: 24/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4364. עמוד: 1021. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים17/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 17/12/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות23/07/1995תאריך פרסום: 23/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4321. עמוד: 4139. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים28/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 28/05/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/1995
החלטה בדיון בהפקדה16/01/1995
קבלת תכנית16/01/1995
החלטה בדיון בביטול הפקדה31/10/1994