אזור מבנה משק, דרך, אזור מגורים, תיירות ונופש - אילות

תוכנית 12/ 03/ 111/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מבנה משק, דרך, אזור מגורים, תיירות ונופש - אילות
מספר: 12/ 03/ 111/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח פרטי פתוח, משטח מגורים ומשטח מבני משק
לאזור תיירות ונופש.
שינוי מיקום שביל להולכי רגל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40069חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/12/1989תאריך פרסום: 31/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3731. עמוד: 1356. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1989
פרסום להפקדה ברשומות13/11/1988תאריך פרסום: 13/11/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3592. עמוד: 289. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים02/11/1988תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1988. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1988. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1988.
החלטה בדיון בהפקדה19/09/1988
קבלת תכנית16/06/1988