אזור מבני משק ומגדל המים

תוכנית 14/ 03/ 122

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור מבני משק ומגדל המים
מספר: 14/ 03/ 122
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להסדיר שטח למבני משק לצורך קליטה, עיבוד ראשוני ואחסנת תוצרת חקלאית וכן להסדיר את מגדל לאגירת מים של הישוב.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משצ''פ למבני משק ולמתקנים הנדסיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 101עומר הישנהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/09/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/04/2011
קבלת תכנית18/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101126/09/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101015/08/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100825/07/2011