אזור מגורים א' עם חזית מסחרית, קביעת הוראות בניה.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 72

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור מגורים א' עם חזית מסחרית, קביעת הוראות בניה.
מספר: מש/ 8/ 1/ 72
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים א עם חזית מסחרית.
ב. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8652חלק17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/04/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/07/2005
קבלת תכנית05/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200601006/06/2006